български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


Smutna wiadomość


Smutna wiadomość

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2016 roku w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski. 

Pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do ostatniej chwili, dzielnie zmagając się z chorobą nowotworową. Utraciliśmy powszechnie szanowanego i drogiego nam człowieka, który przez ostatnich siedem lat walczył o życiowe sprawy Polonii i Polaków na obczyźnie. W imieniu wszystkich członków PSKO im. Wł. Warneńczyka  pragniemy wyrazić głęboki żal, łącząc się w żałobnym smutku z żoną Zofią i całą rodziną naszego zmarłego przyjaciela.

                                                                                                                                                          Zarząd Główny

 


Longin Komołowski urodził się w 1948 r. w Czaplinku. W 1974 ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. Jako pracownik Stoczni Szczecińskiej brał udział w strajkach w 1970 i 1980 roku. W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie, organizował druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa PRL. Po 1989 r. pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej w Stoczni Szczecińskiej i przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego. Zasiadał w Komisji Krajowej oraz w Prezydium. Był wicepremierem w latach 1999–2001, ministrem pracy latach 1997–2001 oraz posłem na Sejm III i VI kadencji. W latach 2000–2015 był prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a od 2010 r. prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Był odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem „Milito Pro Christo”, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.


» Aktualnosci