български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


8 MARCA


8 MARCA

Drogie koleżanki,

Szanowne Panie z okazji naszego Święta 8 marca życzę wszystkim Paniom, dużo radości, zdrowia, pomyślności oraz dużo spokoju w tym radosnym dniu.      PREZES PSKO BG - MARIA DACZEWSKA


» Aktualnosci