български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


NOWY PREZES DARIUSZ BONISŁAWSKI "SWP"


NOWY PREZES DARIUSZ BONISŁAWSKI

Dnia 4.03.2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" został wybrany Prezes "SWP" Pan Dariusz Piotr Bonisławski.  Nowy Prezes w latach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP. Od 2010 roku pełnił funckję wiceprezesa Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej”. Pan Dariusz Bonisławski jest autorem wielu różnych programów szkoleniowych oraz projektów edukacyjnych, które przede wszystkim są skierowane do pedagogów, rodziców oraz młodzieży polskiej z zagranicy. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej wspólnej pracy.    

                                                                                                                                                                                                        PSKO BG


» Aktualnosci