български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


Burgas

Oddział Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Władysława Warneńczyka w Burgas powstał 10 sierpnia 1984 r.


Pierwszym prezesem oddziału była Zdzisława Joakimowa, a od 1988 do 2004 r. funkcję prezesa sprawowała Maria Sienkiewicz Karagiozowa.

 

Od 2004 roku przewodniczącą Oddziału jest Lidia Pietrzyk Wangełowa.

 

Członkowie burgaskiego oddziału to w większości kobiety, ich rodziny i przyjaciele wśród których są Bułgarzy, Czeszki i Rosjanki. Stowarzyszenie liczy 75 członków.

 

Od 1984 roku przy PSKO Burgas funkcjonuje niedzielna szkółka języka polskiego. Zajęcia lekcyjne odbywają się w każdą niedzielę a po zajęciach języka polskiego jest religia. W chwili obecnej w niedzielnej szkółce są dwie klasy – młodsza dla dzieci od 5 do 12 lat z nauczycielką Bożeną Dimitrową i starsza dla dzieci od 12 do 18 lat i dorosłych z nauczycielką doc. dr Katarzyną Popową.

 

Spotykamy się w każdą niedzielę przy kawie i herbacie czekając na uczące się w naszej szkółce niedzielnej dzieci. Spotykamy się z okazji świąt narodowych i kościelnych, organizujemy świąteczne poczęstunki /same przygotowujemy tradycyjne polskie potrawy i wypieki/, bale karnawałowe, ogniska, pikniki, wycieczki, rajdy itp. Współpracujemy z trzema burgaskimi galeriami sztuki w których organizujemy wystawy polskich artystów, koncerty szopenowskie, wieczory poezji A. Mickiewicza. Opiekujemy się pomnikiem Adama Mickiewicza znajdującym się w parku nadmorskim w Burgas.

 

W każdym roku organizujemy pielgrzymki do Sanktuarium NMP w Małko Tyrnowo /bułgarskiej Częstochowy leżącej przy granicy Bułgarii z Turcją, obsługiwanej przez polskich ojców Zmartwychwstańców/. Zapraszamy polskie dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, wokalne i muzyczne oraz wykonawców indywidualnych do udziału w Międzynarodowych Festiwalach „Słońce-Radość Piękno”, oraz „Gwiazdozbiory Neseberu” odbywających się corocznie w Neseberze nad Morzem Czarnym.

 

Za naszym pośrednictwem zostały podpisane trzy partnerskie umowy pomiędzy miastami bułgarskimi i polskimi a mianowicie pomiędzy Czarnomorcem i Czarnym Dunajcem (2005), Obzorem i Dębicą oraz Swisztowem i Dębicą (2008).

 

14 października 2011 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia pomieszczeń Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Burgas przy ul. Iwana Sziszmana 28. Stało się to dzięki wspaniale układającej się współpracy między naszym Oddziałem a Parafią Obrządku Wschodnio-Katolickiego w Burgas, którego proboszczem był wówczas ks. Lucjan Bartkowiak, dzięki pomocy Fundacji Wspólnota Polska a w szczególności dzięki środkom przyznanym przez Senat Rzeczpospolitej Polski.

 

Opracowała: Lidia Pietrzyk Wangełowa


Przewodnicząca oddziału Stowarzyszenia w Burgas
Lidia Wangełowa
8230 Neseber, k-s Mladost 62, wch. A, ap.5 
tel./faks: +359 554 4 50 35; +359 554 4 51 35
kom.: +359 888 417 453
e-mail: adrima2002bg@yahoo.com


» Oddzialy PSKO Sofii

» Oddzialy PSKO Płowdiw

» Oddzialy PSKO Dobricz

» Oddzialy PSKO Stara Zagora

» Oddzialy PSKO Jamboł

» Oddzialy PSKO Ruse

» Oddzialy PSKO Plewen