български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


Nuncjatura Apostolska

NUNCJATURA APOSTOLSKA   АПОСТОЛИЧЕСКИ НУНЦИЙ

ул. „11-ти август” № 6, 1000 София
Тел. +359 29811743; +359 29812197  Факс +359 2981 61 95
e-mail: 
nunziatura.bulgaria@gmail.com