български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracę szkoły koordynuje: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

Adres ORPEG w Warszawie:

ul. Rolna  175 D

02-729 Warszawa

tel: 0048.22.622.37.920048.22.622.37.92 ; lub 93 lub 94

fax: 0048.22.853.87.02 lub 03   http://www.orpeg.pl/                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adres SPK przy Ambasadzie RP w Sofii:  
Sofia 16-80, Beli Brezi,
ul. Bitola 6 http://www.bgmaps.com   

Tel/fax: 00.359.2.958.22.02.
e-mail: pol.school.bg@mail.bg    sofia@orpeg.pl

 

Szkoła zajmuje parter budynku należącego do Ambasady RP w Sofii. Znajdują sią tutaj dobrze wyposażone gabinety: polonistyczny, historyczny, geograficzno-przyrodniczy i piękna sala dla najmłodszych dzieci do klasy I-IV SP. Jest także mała galeria szkolna, w której urządzane są wystawy plastyczne, kuchnia, biblioteka, kancelaria i gabinet kierownika, pokój nauczycielski oraz 4 węzły sanitarne. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii obejmuje Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania, prowadzi zajęcia edukacyjne w wybranych dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacji szkoły. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii umożliwia dzieciom obywateli polskich oraz dzieciom osób niebędących obywatelami polskimi uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Kształcenie w SPK w Sofii jest nieodpłatne. 

W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Języka polskiego uczą: mgr Danuta Najdenowa, mgr Joanna Patuła, mgr Bożena Hristova i Danuta Razmowa (nauczanie wczesnoszkolne); historii i wiedzy o społeczeństwie - mgr Dorota Fater, religii - o. Marcin natomiast bibliotekę szkolną prowadzi Joanna Patuła.

Przy szkole istnieje również klasa zerowa, w której dzieci przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w szkole. W 2007 roku powstało także przyszkolne przedszkole dla dzieci 4-5-letnich oraz dla tych dzieci które posiadają słabą znajomość języka polskiego.

W sekretariacie od wielu lat pracuje specjalista Wiesława Kumiega-Wataszka.

Nad całością czuwa kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Sofii, mgr Danuta Najdenowa.

O czystość w szkole dba Barbara Piątek-Dymitrow.

Aktualny skład Rady Rodziców: Jolanta Lesidreńska - przewodnicząca, Iwona Alsokar - skarbnik.
Szkoła Polska w Sofii powstała 20 stycznia 1975 roku i od 39 lat cieszy się wielką sympatią środowiska. Dzieci i młodzież chętnie uczęszczają na zajęcia. Szkoła spełnia ważną misję polegającą na podtrzymywaniu duchowej więzi Poloni bułgarskiej z krajem swoich przodków. Tutaj uczniowie poznają polską literaturę, kulturę, historię, obyczaje - nasiąkają polskością.

Wszyscy, którzy pozytywnie przebrnęli przez cykl rocznej nauki, otrzymują świadectwa ukończenia poszczególnych klas i szkoły, wydane przez MEN RP.
Wielu uczniów kończących LO podejmuje dalszą naukę na uczelniach wyższych w RP, a ci, którzy kontynuują naukę na uczelniach bułgarskich, mogą ubiegać się o stypendium MEN.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii od lat współpracuje z polskimi instytucjami działającymi w Sofii. Ambasadą i Konsulatem RP w Sofii z Instytutem Polskim, Parafią Katolicką, Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym im. "Wł. Warneńczyka". Dużą pomoc okazują szkole także rodzice naszych uczniów na czele z Radą Rodziców.

Od roku 2004 Szkolny Punkt Konsultacyjny użycza Instytutowi Polskiemu w Sofii jednej sali lekcyjnej na kursy języka polskiego i kultury polskiej dla dorosłych - początkujących i zaawansowanych - cztery razy w tygodniu od godz. 18:30 na trzy godziny lekcyjne, co nie zakłóca realizacji programu SPK.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. "Wł. Warneńczyka" obejmuje swym patronatem zajęcia w grupie przedszkolnej oraz w zerówce. Szkoła udostępnia salę na zajęcia tych grup.      

Szkoła organizuje wiele ciekawych imprez, wycieczek oraz konkursów, których laureaci otrzymują wiele atrakcyjnych nagród w dużej części sponsorowanych przez konsulat RP, PSKO „Warneńczyk", sponsorów i rodziców.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii przyjmuje co roku nowych uczniów do wszystkich klas. Chętni winni złożyć podanie, świadectwo z ostatniej klasy w sekretariacie szkoły. Rozmowa kwalifikacyjna pokaże poziom wiedzy i umiejętności językowych (oprócz przedszkola i zerówki). Nauka wszystkich przedmiotów odbywa się wyłącznie w języku polskim.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii serdecznie zaprasza !!!    opr. Wieslawa Kumiega-Wataszka